Compliance met financiële toezicht­wetgeving

Als FinTech onderneming wil je voldoen aan de financiële toezichtwetgeving en de eisen die de toezichthouder stelt. Voldoe je hier niet aan, dan kan dit resulteren in handhaving door de toezichthouder en mogelijke sancties, reputatieschade en ontevreden klanten. Het is echter lastig om het overzicht te houden over de steeds veranderende toezichtwetgeving en de verwachtingen van de toezichthouder te managen.

Finnick helpt je hierbij door:

  • toezichtwetgeving te vertalen naar een helder en concreet advies
  • niet alleen te adviseren maar ook actief mee te denken over de implementatie van financiële toezichtwetgeving binnen de organisatie
  • knelpunten bij de implementatie van financiële toezichtwetgeving tijdig te signaleren en concrete oplossingen aan te dragen
  • verwachtingen van de toezichthouder actief te managen door een open en transparante communicatie
  • een vast aanspreekpunt waarmee je kunt ‘sparren’ over de praktische toepassing van wet en -regelgeving