Samen
met partners maak je nog meer verschil.

Samenwerken
met Finnick

Problemen los je samen op. Daarom gelooft Finnick in een multidisciplinaire aanpak en werkt Finnick graag samen met andere betrokken partijen om gezamenlijk het beste resultaat voor de klant te behalen. Finnick heeft een uitgebreid netwerk met professionals die haar desgewenst kunnen assisteren. Een goede samenwerking is gegarandeerd door:

  • een open en transparante werkwijze waarbij naar verbinding wordt gezocht
  • een praktische en ondernemende aanpak waarbij in oplossingen wordt gedacht
  • actief mee te denken over de implementatie van het juridisch advies in de onderneming

Hierdoor kunnen FinTech ondernemingen erop vertrouwen dat een hoog niveau van dienstverlening altijd gewaarborgd is.

Doorverwijzen naar Finnick

Als je FinTech ondernemingen bijstaat of adviseert, wil je dat hun zaken juridisch goed zijn geregeld. Zeker in het licht van de toenemende eisen die er aan FinTech ondernemingen worden gesteld vanuit (steeds veranderende) toezichtwetgeving en zorgplicht. Het niet voldoen aan deze eisen kan ertoe leiden dat jouw klant wordt geconfronteerd met klachten van of geschillen met ontevreden klanten, reputatieschade of sancties van de toezichthouder.

Heb je onvoldoende kennis van financiële toezichtwetgeving of heb je moeite de ontwikkelingen op FinTech gebied bij te benen? Dan kan Finnick je hierbij helpen door:

  • deskundig en betrouwbaar juridisch advies aan jouw klant
  • duidelijke afspraken met jouw klant, zodat jouw klant altijd weet waar hij aan toe is, ook financieel
  • een praktische en resultaatsgerichte aanpak en een sterke persoonlijke betrokkenheid, met aandacht voor de specifieke belangen van de klant
  • na afloop de dienstverlening met jouw klant te evalueren en jou een duidelijke terugkoppeling over de klantervaring te geven

Zo weet je zeker dat jouw klant ‘value for money’ krijgt en kun je jouw klant met een gerust hart aan Finnick toevertrouwen!