Financiering

Als FinTech onderneming wil je op een verantwoorde wijze financiering verkrijgen voor je onderneming of je klanten. Ook zit je niet te wachten op eindeloze onderhandelingen en een verzuurde relatie met financiers. Documentatie moet goed in elkaar zitten zodat je weet waar je aan toe bent en voldoen aan wet- en regelgeving. Ook is het belangrijk dat risico’s zijn geïdentificeerd en zoveel mogelijk afgedekt zijn. Is dat niet het geval, dan kun je problemen krijgen met je financiers, klanten of toezichthouders. Dit kan resulteren in juridische claims, rechtszaken, sancties van toezichthouders en reputatieschade.

Finnick helpt je om dit te voorkomen door:

  • van tevoren een duidelijke analyse te maken van de eisen die er vanuit wet en -regelgeving aan de documentatie zijn verbonden
  • de documentatie te reviewen en de belangrijkste risico’s voor je onderneming of je klanten in kaart te brengen zodat deze kunnen worden gemitigeerd
  • bij de contractonderhandelingen te focusen op hoofdzaken, waardoor snel een goed onderhandelingsresultaat kan worden bereikt
  • aandacht te besteden aan de verschillende bij de financiering betrokken belangen, waaronder ook de positie van de financier(s), zodat contractspartijen zich ‘gehoord’ voelen en de onderlinge relatie goed blijft