Geschillen oplossen

Als FinTech ondernemer richt je je het liefst op waar jij goed in bent: het leveren van innovatieve financiële producten of diensten vanuit je ondernemerschap. Klachten en geschillen leiden daarvan af en kunnen veel tijd en energie kosten voor jou en de medewerkers van je onderneming. Je wilt dan ook dat klachten en geschillen snel en efficiënt worden opgelost op een voor jou bevredigende wijze. Komt het toch tot een procedure, dan wil je daar grip op kunnen uitoefenen.

Finnick helpt je hierbij door:

  • een helder advies te geven over jouw juridische positie, zodat je weet waar je aan toe bent
  • in onderling overleg een strategie op te stellen om geschillen met jouw klanten of contractspartijen op te lossen
  • schikkingsonderhandelingen te voeren waarbij ook aandacht wordt besteed aan de belangen van je wederpartij, zodat deze zich ‘gehoord’ voelt en de kansen op een schikking worden vergroot
  • als een schikking echt niet mogelijk blijkt te zijn, alle stappen in een gerechtelijke procedure van tevoren duidelijk af te stemmen, zodat de FinTech ondernemer weet waar hij aan toe is