Financiële vergunnings­aanvragen

Als je als FinTech onderneming een vergunning nodig hebt, wil je dit graag zo snel mogelijk geregeld zien en tegen voorspelbare kosten. Een vergunningsaanvraag is een kostbaar en tijdrovend traject die veel tijd en energie van de organisatie kost. Zolang je de vergunning niet binnen hebt, kun je niet verder met je onderneming.

Finnick helpt je hierbij door:

  • vooraf een helder en duidelijk overzicht te geven van het proces voor de vergunningsaanvraag
  • een duidelijke inschatting te maken van de te verwachten kosten en hierover regelmatig te rapporteren
  • documentatie op te stellen die eenvoudig, consistent en begrijpelijk is en digitaal voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk is
  • juridische knelpunten tijdig te signaleren en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken
  • workshops te organiseren om medewerkers te helpen bij het opstellen en beoordelen van documentatie
  • de communicatie met de toezichthouder te verzorgen
  • een praktische en efficiënte samenwerking met andere betrokken partijen, zoals risk & compliance specialisten, consultants en accountants

Download de Handleiding vergunningaanvraag hier

Wil je meer weten?

 

Om meer te weten te komen over wat Finnick voor jou kan betekenen op het gebied van financiële vergunningsaanvragen, bekijk de video op de FinTech Connect 2023 conferentie hier