Contract­­­- onderhan­delingen

Als FinTech onderneming moet je allerlei contracten sluiten. Denk aan contracten met samenwerkingspartners, leveranciers, financiers en natuurlijk je klanten. Het is dan belangrijk dat documentatie goed in elkaar zit zodat je weet waar je aan toe bent. Ook wil je snel een goed onderhandelingsresultaat neerzetten, waarbij de belangrijkste risico’s zijn gemitigeerd. Ten slotte wil je dat de relatie met je contractspartner goed blijft, omdat je een duurzame relatie met elkaar wilt opbouwen. Doe je dit niet, dan kan dit resulteren in klachten of geschillen, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in rechtszaken, reputatieschade of zelfs het verlies van samenwerkingspartners, leveranciers, financiers of klanten.

Finnick helpt je om dit te voorkomen door:

  • simpele en eenvoudige contractdocumentatie op te stellen die voor iedereen begrijpelijk is
  • een duidelijke analyse te maken van de belangrijkste risico’s en deze te vertalen naar praktische oplossingen
  • bij de contractonderhandelingen te focusen op hoofdzaken, waardoor snel een goed onderhandelingsresultaat kan worden bereikt
  • bij de onderhandelingen ook aandacht te besteden aan de belangen van je contractspartner, waardoor de onderlinge relatie goed blijft

Download de checklist voor uitbestedingscontracten hier