Specialist in FinTech juridisch advies & projecten.

Juridische onder­steuning van innovatie &
productontwikkeling

 • Review van productpropositie
 • Juridisch advies over de praktische inrichting van de organisatie
 • Het reviewen en onderhandelen van contracten met samenwerkingspartners en dienstverleners
 • Het opstellen van klantdocumentatie (algemene/productvoorwaarden)

Advisering & implementatie financiële toezichtwetgeving

 • Financiële toezichtwetgeving (Wft, Wwft, PSD2, MiFID 2, Crowdfunding Verordening, Marktmisbruik Verordening, SFDR, MiCA etc.) en de implementatie ervan in de organisatie
 • Verbetering/optimalisatie van financiële dienstverlening aan klanten
 • De beheersing van compliance risico’s in de organisatie en begeleiding van de daaruit voortvloeiende implementatie
 • Het verzorgen van opleidingen en trainingen voor medewerkers

Advisering & trajectbegeleiding financiële vergunningsaanvragen

 • Analyse van vergunningsplicht in relatie tot financiële dienstverlening
 • Het opstellen en reviewen van interne beleidstukken en werkinstructies
 • Het indienen van financiële vergunningsaanvragen en het onderhouden van contacten met toezichthouders
 • Implementatie van de vergunning binnen de organisatie

Verbetertrajecten & herpositionering

 • Het opstellen van een verbeterplan om tekortkomingen in financiële dienstverlening te herstellen
 • Advisering en begeleiding bij herpositionering van financiële producten en diensten
 • Advisering en begeleiding van klantmigratie naar nieuwe/gewijzigde financiële dienstverlening

Interim- & project­management

 • Juridische ondersteuning van financiële ondernemingen bij (tijdelijke) afwezigheid van medewerkers of piekbelasting